Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

18 grudnia 2017 09:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ulanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

                                                                                                                                 Grupa, 15 grudnia  2017r.

 

 

 

SPGr.321.04.2017

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Tryb zamówienia: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 07/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie   w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Zamawiający: Gmina Dragacz, Dragacz 7 A, 86-134 Dragacz w imieniu której występuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawa oleju  napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku”.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: firma. OLKOP BIS Sp. z o.o., ul. Szosa Rypińska 26

ceną brutto oferty: 55 350,00 złotych ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt  złote 00/100 )  jako ofertę najkorzystniejszą – cena 100%.

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

EKO – TANK

ul. Rynek 6,

86-150 Osie

 

Cena 100%

 

45 400,00

55 842,00

2.

DNT Sp. z o.o.,

Al. 23 Stycznia 18,

86-300 Grudziądz

 

Cna 100%

 

46 800,00

57 564,00

3.

OLKOP BIS Sp. z o.o.,

ul. Szosa Rypińska 26,

87-400 Golub Dobrzyń

 

Cena 100%

 

45 000,00

55 350,00

 

Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów

 


Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a                                                                             

 

 

                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                                         mgr Piotr Kowalski

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 168
18 grudnia 2017 09:52 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl