Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

21 sierpnia 2017 12:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żywności do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.

                                                                                                                                        Grupa, 21 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

SPGr.321.02.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz.2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w okresie od września   do grudnia 2017r.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Dworcowa 2,  86-170 Nowe jako ofertę najkorzystniejszą – cena 100%.

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 2, 86-170 Nowe

 

 Cena 100 %

 

30 756,42 zł

32 457,60 zł

 

 

Na zaproszenie odpowiedział jeden ofert.

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a

                                                                                                                                Dyrektor szkoły

                                                                                                                              mgr Piotr kowalski

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2017 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 140
21 sierpnia 2017 12:33 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl