Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

17 sierpnia 2017 10:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie na dostawę mebli szkolnych w Szkole Podstawowej im. 16. Pulku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

                                                                                                                                    Grupa, 14 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

SPGr.321.04.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w okresie od 21 sierpnia  2017r. do 29 września 2017r.”

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: CEZAS – Toruń Sp. z o.o., dz. sprzedaży, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń, jako ofertę najkorzystniejszą – cena 100%.

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

„Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 A,

 87-600 Lipno

 

 Cena 100 %

 

97 171,00 zł

119 520,33 zł

2.

CEZAS – TORUŃ Sp. z o. o.

dz. Sprzedaży, ul. Poznańska 168,

87-100 Toruń

 

Cena 100 %

90 134,00 zł

110 864,82 zł

3.

„CEZAS” , Wiesław Halagiera,

ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena 100 %

92 659,00 zł

113 970,57 zł

4.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o. o. ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy

Cena 100 %

97 728,00 zł

120 205,44 zł

5.

CEZAS – GLOB Sp. z o.o, ul. Żelazna 2,

10- 419 Olsztyn

Cena 100 %

94 345,00 zł

116 044,35 zł

         

 

 

Na zaproszenie odpowiedziało pięć oferentów.


Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16.puw.biposwiata.pl
  3. a/a

Data wytworzenia dokumentu: 14.08.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2017 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 150
17 sierpnia 2017 10:33 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl