Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

25 lipca 2017 10:54

Informacja o uniewaznieniu zaproszenia do złozenia ofert na "Dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od 16 sierpnia do 15 września 2017r.

                                                                                                                                             Grupa, 25 lipca 2017r.

 

 

 

SPGr.321.03.2017

 

 

 

Informacja o  unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty na   „Dostawę mebli szkolnych  do Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

 

Tryb zamówienia: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 05/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich  w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawę mebli szkolnych do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie."

 

 Na zaproszenie odpowiedziało 9 oferentów.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

Biuro Inżynieryjne – DOT, Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A,62-090 Mrowino

 

 Cena 100 %

141 700,00 zł

174 291,00 zł

2.

TRONUS POLSKA, ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

 

Cena 100%

221 709,00 zł

272 702,07zł

3.

„DRZEWIAS- BIS”, SP. z.o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a,

87-600 Lipno

 

Cena 100%

122 005,00 zł

150 066,15 zł

4.

„MATEO”, Mateusz Słomiński,

76-010 Polanów, ul. Sławieńska 9

Cena 100%

150 120,00 zł

184 647,60 zł

5.

ELDOR, Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21,

43-300 Bielsko - Biała

Cena 100%

126 226, 40 zł

155 258, 47 zł

6.

CEZAS Toruń Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Poznańska 168

Cena 100%

114 315,00 zł

140 607,45 zł

7.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41

Cena 100%

124 280, 00 zł

152 864,40 zł

8.

KALL- CARRION TRADING,

Sp. z o.o. Sp.k, 00-090 Warszawa,

 Aleja Solidarności 75/26

Cena 100%

125 400,00 zł

154 242,00 zł

9.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k,

 ul. Graniczna 46, 99-42 Łódź

Cena 100%

122 006, 82 zł

150 068, 39 zł

 

W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego  zamówienia oraz brakiem możliwości zwiększenia tej kwoty,  postępowanie zostaje unieważnione.

Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie o wyłonienie dostawcy zostanie ogłoszone w najbliższym terminie na stronie BIP Szkoły Podstawowej w Grupie.

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2017 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 194
25 lipca 2017 10:54 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl