Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

28 czerwca 2017 08:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od lipca do grudnia 2017r.

                                                                                                                                      Grupa, 26 czerwca 2017r.

 

 

 

SPGr.321.03.2017

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Tryb zamówienia: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 07/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie   w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Zamawiający: Gmina Dragacz, Dragacz 7 A, 86-134 Dragacz w imieniu której występuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawa oleju  napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od lipca do grudnia 2017 roku”.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: „EKO TANK”  Sp. z o.o. z ceną brutto oferty: 38 892,60 złotych ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100 )  jako ofertę najkorzystniejszą – cena 100%

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

„TANK”  Sp. J.W. Konczalski M. Konczalski,

ul. Chrzanowskiego 11,

87-100 Toruń

 

Cena 100%

 

32 470,00

39 938,10

2.

EKO- TANK Sp. z o. o. ul. Rynek 6,

86-150 Osie

 

Cna 100%

 

31 620,00

38  892,60

3.

„DNT’ Sp. z o.o.,

Al. 23 Stycznia 18,

86-300 Grudziądz

 

Cena 100%

 

32 810,00

40 356,30

 

Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a                                                                             

 

 

                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                  mgr Piotr Kowalski

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2017 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 204
28 czerwca 2017 08:13 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl