Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

13 stycznia 2017 14:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju grzewczego w ilości 25 000 litrów zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie od stycznia do czerwca 2017r.

                                                                                                                       

                                                                                                                                   Grupa, 13 stycznia  2017r.

                                                                                                

 

SPGr.321.03.2016

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

 

Sprawa: Dostawa  oleju  grzewczego w ilości 25 000 litrów do kotłowni olejowej

zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie od stycznia do czerwca 2017 roku.

 

W dniu 13 stycznia 2017 roku o godz.  12.00 w Szkole Podstawowej w Grupie, ul. Szkolna 2,

86-134 Dragacz – pokój nr 1,  otwarto złożone oferty  do w/w postępowania.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru

Oferowana cena brutto

1.

“TANK” Sp.J. W. Konczalski M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11,

87-100 Toruń

100 % cena

71 955,00

2.

D N T Sp. z o. o., ul. Al. 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

100 % cena

70 110,00

3.

EKO- TANK, ul. Rynek 6, 86-150 Osie

100 % cena

69 000,00

 

 

Umowa zostanie zawarta w dniu 20 stycznia 2017 r. z EKO- TANK, ul. Rynek 6, 86-150 Osie, na kwotę brutto 69 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł  00/100.

 

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor szkoły

                                                                                                                               mgr Piotr Kowalski

 

 

 

Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a

Data wytworzenia dokumentu: 13. 01. 2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2017 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 164
13 stycznia 2017 14:42 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl