Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

21 grudnia 2016 14:29

Informacja o nieuważnieniu zaproszenia do złożenia oferty na "Dostawę oleju grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w 2017 roku.

                                                                                                                                          Grupa, 21 grudnia 2016r.

 

 

 

SPGr.321.03.2016

 

 

 

Informacja o  unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty na   „Dostawę oleju  napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w  2017 roku”.

 

Tryb zamówienia: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 05/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich  w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

Zamówienie na  „Dostawa oleju  napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w roku 2017.

 

 Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto/brutto

1.

EKO-TANK Sp. z o.o.

ul. Rynek 6

86-150 Osie

 

 Cena 100 %

87 154,47

107 200,00

2.

DNT Sp.z o.o.

ul. Al. 23 Stycznia 18,

86-300 Grudziądz

 

Cena 100%

88 800,00

109 224,00

3.

„TANK” Sp.J.

ul. Chrzanowskiego 11

87-100 Toruń

 

Cena 100%

92 000,00

113 160,00

 

W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego  zamówienia oraz brakiem możliwości zwiększenia tej kwoty,  postępowanie zostaje unieważnione.

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. www.szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a

 

                                                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                                   mgr Piotr Kowalski

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2016r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2016 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 156
21 grudnia 2016 14:29 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl