Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

13 grudnia 2016 12:14

Dostawa oleju grzewczego w ilości 40 000 litrów do kotłowni olejowej zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w roku 2017.

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                              Grupa, 12 grudnia  2016r.

                                                                                                

 

SPGr.321.03.2016

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

 

Sprawa: Dostawa  oleju  grzewczego w ilości 40 000 litrów do kotłowni olejowej

zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w roku 2017.

 

W dniu 12  grudnia 2016 roku o godz.  12.00 w Szkole Podstawowej w Grupie, ul. Szkolna 2,

86-134 Dragacz – pokój nr 1,  otwarto złożone oferty  do w/w postępowania.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru

Oferowana cena brutto

1.

EKO- TANK, ul. Rynek 6, 86-150 Osie

100 % cena

107 200,00  zł

2.

D N T Sp. z o. o., ul. Al. 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

100 % cena

109 224,00 zł

3.

“TANK” Sp.J. W. Konczalski M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11,

87-100 Toruń

100% cena

113 160,00 zł

 

 

Umowa zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2017 r. z EKO- TANK, ul. Rynek 6, 86-150 Osie, na kwotę brutto 107 200,00 zł, słownie: sto siedem tysięcy dwieście zł  00/100.

 

 

 

 

                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                 mgr Piotr Kowalski

 

 

 

Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. szkola16puw.biposwiata.pl
  3. a/a

 

         

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 191
13 grudnia 2016 12:14 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl