Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

18 sierpnia 2016 09:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od września 2016r. do grudnia 2016r.

                                                                                                                       

                                                                                                                                        Grupa, 17 sierpnia  2016r.

                                                                                                

 

SPGr.321.01.2016

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Sprawa: “Dostawa artykułów spożywczych do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od września 2016r. do grudnia 2016r.

 

         W dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz.  10.10, w Szkole Podstawowej w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz – pokój nr 1,  otwarto złożone oferty  do w/w postępowania.

 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

 

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”

 

 

ul. Dworcowa 2, 86-170 Nowe

Firma Handlowo- Usługowa,

Damian Dominikowski

ul. Dworcowa 44, 86-160 Warlubie

Gminna Spółdzielnia

“Samopomoc Chłopska”

ul. Dworcowa 8/1, 86-120 Pruszcz

 

Umowa zostanie zawarta w dniu 1 września 2016r. z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 2, 86-170 Nowe na kwotę brutto 37 314,60 zł, słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta czternaście zł 60/100.

 

 

                                                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                                                          mgr Piotr Kowalski

 

 

 

TABLICA OGŁOSZEŃ:

 

Wywieszono dnia: …18.08.2016 r....……

Zdjęto dnia:           …………………… 

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2016 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 221
18 sierpnia 2016 09:38 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl