Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Rejestr zmian

19 stycznia 2010 10:41 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
19 stycznia 2010 10:38 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: palacz w Szkole Filialnej w Bratwinie.
19 stycznia 2010 10:37 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: palacz w Szkole Filialnej w Bratwinie.
19 stycznia 2010 10:37 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka w Szkole Filialnej w Bratwinie.
19 stycznia 2010 10:36 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: pomoc nauczycielska.
19 stycznia 2010 10:36 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 stycznia 2010 10:35 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 stycznia 2010 10:35 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 stycznia 2010 10:34 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 stycznia 2010 10:34 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 stycznia 2010 10:33 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: szatniarka.
19 stycznia 2010 10:26 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: konserwator.
19 stycznia 2010 10:26 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: starszy referent do spraw zaopatrzenia.
19 stycznia 2010 10:25 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: starszy referent do spraw zaopatrzenia.
19 stycznia 2010 10:25 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: pomoc kuchenna.
19 stycznia 2010 10:24 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: kucharka.
19 stycznia 2010 10:23 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: starszy referent do spraw zaopatrzenia.
19 stycznia 2010 10:23 (Piotr Kowalski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sekretarz szkoły.
19 stycznia 2010 10:18 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
19 stycznia 2010 10:18 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
19 stycznia 2010 10:17 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskeigo zespołu przedmiotów artystycznych.
19 stycznia 2010 10:17 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów humanistycznych.
19 stycznia 2010 10:16 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu edukacji wczesnoszkolnej.
19 stycznia 2010 10:16 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: kierownik Szkoły Filialnej w Bratwinie.
19 stycznia 2010 10:15 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor szkoły.
19 stycznia 2010 10:15 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor szkoły.
19 stycznia 2010 10:12 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel matematyki.
19 stycznia 2010 10:11 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: sekretarz.
19 stycznia 2010 10:10 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: skarbnik.
19 stycznia 2010 10:10 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: wiceprzewodnicząca.
19 stycznia 2010 10:09 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: przewodnicząca.
15 stycznia 2010 13:02 (Piotr Kowalski) Dane główne: Aktualizacja danych.
15 stycznia 2010 13:00 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel muzyki.
15 stycznia 2010 12:59 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel techniki i informatyki.
15 stycznia 2010 12:59 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka polskiego, etyki i historii.
15 stycznia 2010 12:58 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel matematyki.
15 stycznia 2010 12:57 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki.
15 stycznia 2010 12:56 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka angielskiego.
15 stycznia 2010 12:56 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel przyrody.
15 stycznia 2010 12:55 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:55 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:54 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka polskiego, etyki i biblioteki.
15 stycznia 2010 12:53 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:53 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji.
15 stycznia 2010 12:52 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki.
15 stycznia 2010 12:51 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:51 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:49 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczyciel matematyki i religii.
15 stycznia 2010 12:48 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
15 stycznia 2010 12:47 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Ilość wyświetleń: 10993
Realizacja: Superszkolna.pl