Szkoła Podstawowa w Grupie

Rejestr zmian

15 stycznia 2010 12:41 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów humanistycznych, nauczyciel języka polskiego.
15 stycznia 2010 12:39 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel matematyki.
15 stycznia 2010 12:38 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel.
15 stycznia 2010 12:37 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor szkoły.
15 stycznia 2010 12:37 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: lider nauczycielskiego zespołu edukacji wczesnoszkolnej.
15 stycznia 2010 12:35 (Piotr Kowalski) Osoby: Ewa Kapyś: Dodanie osoby.
09 grudnia 2009 14:21 (Piotr Kowalski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
09 grudnia 2009 14:21 (Piotr Kowalski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
09 grudnia 2009 14:15 (Piotr Kowalski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. : Zmiana treści dokumnetu.
05 listopada 2009 12:45 (Piotr Kowalski) Dane główne: Aktualizacja danych.
28 października 2009 14:05 (Piotr Kowalski) Osoby: Anna Chwaszczyńska: Aktualizacja danych osoby.
20 maja 2009 14:48 (Piotr Kowalski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. : Utworzenie dokumentu.
20 kwietnia 2009 08:51 (Piotr Kowalski) Przetargi: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WĘZŁÓW SANITARNYCH WC, UMYWALNIA PION DLA...: Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
20 kwietnia 2009 08:51 (Piotr Kowalski) Przetargi: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WĘZŁÓW SANITARNYCH WC, UMYWALNIA PION DLA...: Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
16 kwietnia 2009 10:19 (Piotr Kowalski) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
26 marca 2009 14:14 (Piotr Kowalski) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
26 marca 2009 14:14 (Piotr Kowalski) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
26 marca 2009 14:11 (Piotr Kowalski) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
26 marca 2009 14:05 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka polskiego i biblioteki.
26 marca 2009 14:04 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 14:03 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel wychowania fizycznego.
26 marca 2009 14:03 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel religii.
26 marca 2009 14:02 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel wychowania fizycznego i rewalidacji.
26 marca 2009 14:02 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: opiekun świetlicy szkolnej.
26 marca 2009 14:02 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel matematyki.
26 marca 2009 14:01 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel przyrody.
26 marca 2009 14:01 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego.
26 marca 2009 14:01 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyceil języka polskiego i biblioteki.
26 marca 2009 14:00 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:59 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:59 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego i opiekun świetlicy szkolnej.
26 marca 2009 13:59 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:58 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:58 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:58 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
26 marca 2009 13:57 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego i rewalidacji.
26 marca 2009 13:57 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka angielskiego.
26 marca 2009 13:56 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka angielskiego.
26 marca 2009 13:54 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego.
26 marca 2009 13:54 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka polskiego i biblioteki.
26 marca 2009 13:53 (Piotr Kowalski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegorwanego.
Ilość wyświetleń: 10346
Realizacja: Superszkolna.pl