Szkoła Podstawowa w Grupie

Rada Pedagogiczna

Skład

Piotr Kowalski

dyrektor szkoły

nauczyciel języka angielskiego

Anna Klucznik

wicedyrektor szkoły

nauczyciel elementów informatyki w ramach edukacji wczesnoszkolnej

Agata Fokt-Bardzel

kierownik Szkoły Filialnej w Bratwinie

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Sałagan

lider nauczycielskiego zespołu edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Agnieszka Stryjakowska

lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów humanistycznych

nauczyciel języka polskiego

Aleksandra Han

lider nauczycielskeigo zespołu przedmiotów artystycznych

nauczyciel religii

Beata Gizot

lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

nauczyciel matematyki i religii

Grażyna Wasilewska

lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

nauczyciel przyrody

Halina Sałagan

nauczyciel matematyki


Aleksandra Zamyślewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Wus

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Alina Piwowarczyk

opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Anna Kurkowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Chwaszczyńska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Sałagan

pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Bożena Sąsiadek

opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Brunon Han

nauczyciel informatyki, techniki i matematyki

Danuta Surlej

nauczyciel plastyki i muzyki

Dorota Jankowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Filialna w Bratwinie

Elżbieta Cebula

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Halina Frąckowiak-Kleszowska

nauczyciel historii i społeczeństwa oraz języka polskiego

Iwona Rasmus

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Sapela

nauczyciel języka polskiego i biblioteki

Judyta Noskiewicz

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szkoła Filialna w Bratwinie

Katarzyna Dorau

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Mańczak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

Lucyna Magerska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marianna Han

nauczyciel języka polskiego, etyki i biblioteki

Mariola Gołota

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Wolniak

opiekun świetlicy szkolnej

Piotr Jandernal

nauczyciel wychowania fizycznego i rewalidacji

Ryszard Gontarczyk

nauczyciel religii

Tomasz Binder

nauczyciel wychowania fizycznego

Zofia Paradowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kapyś

nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 5221
14 grudnia 2010 14:23 (Piotr Kowalski) - Zmiana nazwy organu: Rada Pedagogiczna.
14 grudnia 2010 14:12 (Piotr Kowalski) - Usunięcie stanowiska.
14 grudnia 2010 14:11 (Piotr Kowalski) - Usunięcie stanowiska.
Realizacja: Superszkolna.pl