Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Rada Pedagogiczna

Skład

Piotr Kowalski

dyrektor szkoły

nauczyciel języka angielskiego

Anna Klucznik

wicedyrektor szkoły

nauczyciel elementów informatyki w ramach edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Sałagan

lider nauczycielskiego zespołu edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Agnieszka Stryjakowska

lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów humanistycznych

nauczyciel języka polskiego

Beata Gizot

lider nauczycielskiego zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

nauczyciel matematyki i religii

Grażyna Wasilewska

lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

nauczyciel przyrody

Aleksandra Zamyślewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Wus

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Anna Chwaszczyńska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bożena Sąsiadek

opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Dorota Jankowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Filialna w Bratwinie

Elżbieta Cebula

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Rasmus

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Sapela

nauczyciel języka polskiego i biblioteki

Katarzyna Dorau

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Mańczak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

Lucyna Magerska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mariola Gołota

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Wolniak

opiekun świetlicy szkolnej

Piotr Jandernal

nauczyciel wychowania fizycznego i rewalidacji

Tomasz Binder

nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Kapyś

nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 5536
14 grudnia 2010 14:23 (Piotr Kowalski) - Zmiana nazwy organu: Rada Pedagogiczna.
14 grudnia 2010 14:12 (Piotr Kowalski) - Usunięcie stanowiska.
14 grudnia 2010 14:11 (Piotr Kowalski) - Usunięcie stanowiska.
Realizacja: Superszkolna.pl